Refereed journal article or data article (A1)

Sosiaalinen luottamus ryhmäilmiönä: tapaustutkimus ammatillisista opiskelijaryhmistä
List of Authors: Antti Maunu

Publication year: 2018

Journal: Sosiaalipedagoginen Aikakauskirja

Volume number: 19

URL: https://journal.fi/sosiaalipedagogiikka/article/view/70196/38585Last updated on 2021-24-06 at 10:24