Article or data-article in scientific journal (B1)

Digitaalisten ihmistieteiden materiaalisesta perustasta – Haastattelussa Jussi Parikka
List of Authors: Asko Nivala

Publication year: 2018

Journal: Niin & näin

Issue number: 1Last updated on 2021-24-06 at 08:21