Article in a professional research book (D2)

Opetussuunnitelma opettajankoulutuksessa: Kirjoitettujen opetussuunnitelmien kirjavuus
List of Authors: Vitikka Erja, Salminen Jaanet, Annevirta Tiina

Publisher: Opetushallitus

Publication year: 2014

Book title *: Opettajankoulutuksen tilannekatsaus: tilannekatsaus marraskuu 2014

Title of series: Muistiot 2014

Number in series: 4

ISBN: 978-952-13-5905-7

ISSN: 1798-8896

URL: http://www.oph.fi/download/163626_opettajankoulutuksen_tilannekatsaus.pdf


Abstract

Artikkeli perustuu vuonna 2012 julkaistuun selvitykseen (Vitikka, Salminen & Annevirta

2012), jossa tarkastelimme opetussuunnitelman käsittelyä suomalaisissa opettajankoulutuksissa. Selvitystä varten analysoitiin 41 peruskoulun opettajan kelpoisuutta antavan koulutuksen lukuvuoden 2011–2012 kirjallista opetussuunnitelmaa. Näistä 18 oli luokanopettajan koulutuksen opetussuunnitelmia ja 23 aineenopettajan koulutuksen opetussuunnitelmia. Tarkoituksena oli selvittää, kuinka näkyvästi opetussuunnitelma on esillä

opettajankoulutuksissa ja mistä näkökulmista opetussuunnitelmaa opettajankoulutuksissa

käsitellään. Pohdimme tässä artikkelissa selvityksen näkökulmien ja tulosten pohjalta

opetussuunnitelman käsittelyn merkitystä opettajankoulutuksessa sekä sen myötä opetussuunnitelmaa opettajan ammatillisuuden rakentumisen prosessissa.

Downloadable publication

This is an electronic reprint of the original article.
This reprint may differ from the original in pagination and typographic detail. Please cite the original version.
Last updated on 2021-24-06 at 10:42