B1 Journal article

Ansiokas suomennos roomalaisen retoriikan merkkiteoksesta. Marcus Fabius Quintilianus: Puhujan kasvatus. Suomentanut Aulikki Vuola. Faros 2014. ISBN 978-952-5710-24-3
List of Authors: Puro Jukka-Pekka

Publisher: TSV

Publication year: 2015

Journal: Tieteessä tapahtuu

Volume number: 33

Issue number: 5Last updated on 2021-24-06 at 12:05