E1 Popularised article, newspaper article

Aikuissosiaalityöntekijöiden määrää ei pidä vähentää
List of Authors: Strömberg-Jakka Minna, Ylönen Katri, Kimpanpää Riikka

Publisher: TS-Yhtymä

Place: Turku

Publication year: 2018

Journal: Turun Sanomat

Journal acronym: TS

Issue number: 16.2.2018

URL: https://www.ts.fi/mielipiteet/lukijoilta/3842789/Lukijalta+Aikuissosiaalityontekijoiden+++maaraa+ei+pida+vahentaaLast updated on 2021-24-06 at 08:39