A1 Journal article – refereed

Esimiesten työnohjaus yliopistossa : tavoitteet, toteutus ja tulokset
List of Authors: Soili Keskinen, Johanna Mäkinen

Publisher: Hallinnon tutkimuksen seura

Place: Tampere

Publication year: 2018

Journal: Hallinnon Tutkimus

Volume number: 37

Issue number: 2Last updated on 2021-24-06 at 09:53