Toimitustyö ammatilliselle lehdelle, kokoomateokselle tai konferenssijulkaisulle (D6)

Lääketieteellinen farmakologia ja toksikologia
Julkaisun tekijätRuskoaho Heikki, Hakkola Jukka, Kantele Anu, Korpi R. Esa, Moilanen Eeva, Piepponen Petteri, Rysä Jaana, Savontaus Eriika, Tenhunen Olli

Julkaisuvuosi2024

Aloitussivu1

Lopetussivun numero1464

ISBN978-952-360-254-0


Tiivistelmä

Kirja perehdyttää lääkeaineiden ja muiden kemiallisten aineiden vaikutusmekanismeihin ja vaikutuksiin. Seitsemänteen, uudistettuun painokseen kirjan koko sisältö tarkistettu. Syöpälääkkeet-osa on uudistunut kauttaaltaan.

Lääkeaineiden lisäksi tässä teoksessa käsitellään elimistön säätelyjärjestelmiä ja sairauksien patofysiologisia perusteita. Lääkeaineita koskeva tieto voidaan syvällisesti ymmärtää ja soveltaa käytäntöön vain, kun yhdistetään sairauden etiologiset tiedot, mekanismit ja oireet lääkeaineiden vaikutusmekanismeihin ja vaikutuksiin.

Lääkeaineita koskevissa luvuissa käsitellään sairauskohtaisesti lääkkeiden käyttöaiheita ja haittoja. Teos tukee lääkkeiden tarkoituksenmukaista, oikeaa ja turvallista käyttöä.

Lääketieteellinen farmakologia ja toksikologia on laadittu käsi- ja oppikirjaksi lääkäreille, terveydenhuoltoalalla, apteekeissa ja lääketeollisuudessa työskenteleville sekä alan opiskelijoille.


Last updated on 2024-12-02 at 12:55