D4 Published development or research report or study

Suomi lasten kasvuympäristönä: Kahdeksantoista vuoden seuranta vuonna 1997 syntyneistä.
List of Authors: Tiina Ristikari, Markus Keski-Säntti, Elina Sutela, Pasi Haapakorva, Tomi Kiilakoski, Elina Pekkarinen, Antti Kääriälä, Mikko Aaltonen, Tiina Huotari, Marko Merikukka, Jarmo Salo, Aapo Juutinen, Anna Pesonen-Smith, Mika Gissler

Publisher: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Place: Helsinki

Publication year: 2018

Title of series: Raportti

Number in series: 7

ISBN: 978-952-343-151-5

eISBN: 978-952-343-152-2

ISSN: 1798-0089

URL: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-343-152-2


Abstract

lasten kasvuympäristönä käsittelee 2000-luvun lapsuutta seuraamalla rekisterien välityksellä yhden
kokonaisen ikäluokan matkaa hedelmöittymisestä täysi-ikäisyyteen. Raporttimme aineisto koostuu viranomaisille kertyneestä Suomessa vuonna 1997 syntyneitä koskevista rekisteritiedoista.
Myös ikäluokan vanhempien elämää on seurattu koko 18 vuoden ajan, jolloin olemme pystyneet
selvittämään lapsuuden perheolosuhteiden yhteyksiä lasten hyvinvointiin ja terveyteen. Tarkastelu osoittaakin, että lapsen kasvu, terveys, koulutuspolku ja erilaiset vaikeudet ovat sidoksissa
perhetaustaan. Samalla olemme tarkastelleet ikäluokan hyvinvointia alueellisesti maakunnittain,
kaupunki–maaseutu-luokittelulla sekä yhdistäneet yksilöaineistomme Tilastokeskuksen tuottamaan
Yhdyskuntarakenteen seurannan aineistoon (YKR), jonka avulla olemme pystyneet tunnistamaan
lapsuuden lähiympäristön yhteyksiä lasten hyvinvointiin.


Last updated on 2021-24-06 at 09:36