D4 Published development or research report or study

Haavissa? Aktivointitoimissa olleiden nuorten taustat ja tilanteet toimien jälkeen: Vertailu Suomen kuuden suurimman kaupungin välillä Kansallinen syntymäkohortti 1987 -aineiston valossa
List of Authors: Elina Sutela, Pasi Haapakorva, Mikko Marttila, Tiina Ristikari

Publisher: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Place: Helsinki

Publication year: 2018

Title of series: Työpaperi

Number in series: 5

eISBN: 978-952-343-036-5

ISSN: 2323-363X

URL: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-343-036-5


Abstract

Raporttimme kuvaa työllistymistä edistävissä toimissa (jatkossa aktivointitoimet) olleiden nuorten taustatekijöitä ja vuosina 2013–2014 toimissa olleiden nuorten tilannetta työllisyyden ja palveluiden käytön
näkökulmasta toimien jälkeen. Tutkimme lisäksi, miten nämä havainnot eroavat Suomen kuuden suurimman kaupungin välillä (Helsinki, Espoo, Vantaa, Turku, Tampere, Oulu). Raporttimme on rekisteripohjainen, kuvaileva tilastoanalyysi. Tutkimusaineistomme on THL:n ylläpitämä Kansallinen syntymäkohortti
1987 -rekisteriaineisto, jossa on seurattu kaikkien vuonna 1987 syntyneiden henkilöiden hyvinvointia erilaisten viranomaisrekisterien avulla.


Last updated on 2021-24-06 at 11:15