Refereed journal article or data article (A1)

Pienryhmäinterventiolla rohkeutta hammashoitoon
List of AuthorsJaakkola S, Miesvirta M, Räihä H, Vahlberg T, Myllymäki R, Luukkala-Wardi E, Saarni U-M, Rautava Päivi

Publication year2012

JournalSuomen Hammaslääkärilehti

Volume number19

Start page24

End page30

Number of pages7

ISSN0355-4090Last updated on 2021-24-06 at 08:13