D1 Artikkeli ammattilehdessä

Naiset sotakentillä
Julkaisun tekijät: Olli Kleemola

Kustantaja: Upseeriliitto ry.

Paikka: Helsinki

Julkaisuvuosi: 2018

Journal: Sotilasaikakauslehti

Lehden akronyymi: SAL

Julkaisunumero: 12Last updated on 2021-24-06 at 08:30