A1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä

Sinnikkään ja itsenäisen koululaisen muotokuva – koulukulttuurin ja koulunkäynnin muutoksia yhden suvun muisteluaineiston valossa
Julkaisun tekijät: Koskihaara Niina, Mäki Maija, Schwartz Eija

Julkaisuvuosi: 2018

Journal: Kasvatus ja Aika

Volyymi: 12

Julkaisunumero: 4

Verkko-osoite: https://journal.fi/kasvatusjaaika/article/view/76615/38359


Tiivistelmä

Artikkelissa tarkastellaan suomalaisen koulunkäynnin muutoksia viimeisen 80 vuoden aikana yhdestä suvusta kootun muisteluaineiston kautta ja avulla. Muisteluaineisto nostaa esille yksityiskohtaisia ja arkisia, muistelijoilleen merkityksellisiä asioita koulunkäyntiin, koulumatkoihin ja kaverisuhteisiin liittyen. Kouluaika näyttäytyy aineistossa nostalgisen muistelun, koulukurin ja ahkeruuden ihanteiden sekä koululaisten omaa toimijuutta korostavan muistelun kautta. Suomalaisen koulujärjestelmän muutokset tulevat muisteluaineistossa näkyväksi muistelijoiden omakohtaisten kokemusten sekä yhdessä muistelun metodologisissa konteksteissa. Kouluaikojen ja koulukulttuurin muisteleminen oli osa jokaisen suvun jäsenen jaettua kokemusmaailmaa, mikä koettiin monipaikkaista sukua yhdistävänä tekijänä koko muisteluprosessissa.


Last updated on 2021-24-09 at 08:27