A1 Journal article – refereed

Turvallisuuden johtamisen kipupisteet yhteisillä työpaikoilla
List of Authors: Minna Janhonen, Liisa Lähteenmäki, Anne Alvesalo-Kuusi

Publisher: Työelämän tutkimusyhdistys ry

Publication year: 2018

Journal: Työelämän Tutkimus

Volume number: 16

Issue number: 3/2018

URL: http://www.tyoelamantutkimus.fi/tyoelaman-tutkimus-arbetslivsforskning-lehtitidskrift/lehdet/Downloadable publication

This is an electronic reprint of the original article.
This reprint may differ from the original in pagination and typographic detail. Please cite the original version.
Last updated on 2021-24-06 at 10:11