Article in a professional research book (D2)

Lapsen liikuntavammaan liittyvien haasteiden huomioiminen
List of Authors: Päivi Pihlaja, Jaanet Salminen, Mervi Lahdenperä-Mustajärvi

Publisher: PS-kustannus

Publication year: 2018

Book title *: Varhaiserityiskasvatus

ISBN: 978-952-451-816-1Last updated on 2021-24-06 at 11:49