G1 Polytechnic thesis, Bachelor’s thesis

Taidetoimintaa hoitoyksiköihin – Toimenpide-ehdotuksia taiteen hyvinvointityön tueksi
List of Authors: Pentti Piia

Publisher: Humanistinen ammattikorkeakoulu

Publication year: 2014

URL: http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2013091015114Last updated on 2021-24-06 at 10:27