A3 Book chapter

Maahanmuuttajataustaiset nuoret ja koulutuksen lupaus
List of Authors: Tuomas Zacheus, Mira Kalalahti, Joel Kivirauma, Marja-Liisa Mäkelä, Minna Saarinen, Janne Varjo, Markku Jahnukainen

Place: Jyväskylä

Publication year: 2018

Book title *: Koulutuksen lupaukset ja koulutususko. Kasvatussosiologian vuosikirja 2

Title of series: Kasvatusalan tutkimuksia

Number in series: 79

ISBN: 978-952-5401-86-8

eISBN: 978-952-5401-87-5

ISSN: 1458-1094Last updated on 2021-24-06 at 12:13