Vertaisarvioitu katsausartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä (A2)

[Microbiological research methods as weapons for infection epidemiology].
Julkaisun tekijät: Siitonen A, Vuopio-Varkila J, Salminen M, von Bonsdorff CH

Julkaisuvuosi: 2002

Journal: Duodecim

Tietokannassa oleva lehden nimi: Duodecim; laaketieteellinen aikakauskirja

Lehden akronyymi: Duodecim

Volyymi: 118

Julkaisunumero: 19

ISSN: 0012-7183Last updated on 2021-24-06 at 09:19