A1 Journal article – refereed

Öğrenme rotaları temelli öğretimde öğretmen adaylarının matematiksel alan bilgilerini yeniden yapılandırmaları [Pre-service teachers’ restructuring of mathematical content knowledge in a learning trajectories based instruction]
List of Authors: Zuhal Yılmaz, Çiğdem Haser

Publication year: 2018

Journal: İlköğretim Online (Elementary Education Online)

Volume number: 17

Issue number: 1

DOI: http://dx.doi.org/10.17051/ilkonline.2018.413757Last updated on 2021-24-06 at 09:39