Refereed review article in scientific journal (A2)

Paikkatiedon perustukset puntarissa
List of AuthorsAhlqvist Toni

Publication year2001

JournalTerra: Maantieteellinen Aikakauskirja

Volume number113

Issue number1

Start page49

End page51


Abstract

Etelä-Ranskassa, La Londe-les-Maures’n
pikkukaupungissa järjestettiin 22.–27. syyskuuta 2000 konferenssi otsikolla
»Geographical Domain & Geographical Information Systems: EuroConference on
Ontology & Epistemology of Spatial Data Standards». Kuten otsikosta voi
päätellä, polttopisteessä olivat paikkatietojärjestelmien tiedon luonne ja
paikkatiedon taustalla olevat premissit. Konferenssin keskeiset
kysymyksenasettelut koskivat tilan ontologiaa ja epistemologiaa, spatiaalista
kognitiota, spatiaalisia hierarkioita, spatiaalista yleistämistä ja
standardisaatiota. Koska tapahtuma oli luonteeltaan poikkitieteellinen –
osallistujia oli muun muassa maantieteen, filosofian, taloustieteen,
tietojärjestelmätieteen ja tekniikan aloilta – esityksistä löytyi useita,
paikoitellen vastakkaisiakin lähestymistapoja paikkatiedon ontologiaa ja
epistemologiaa koskettaviin kysymyksiin. Korkeatasoisten esitysten lisäksi
konferenssi avasi erinomaiset mahdollisuudet keskustelujen käymiseen melko pienen
osallistujamäärän (n. 60 henkeä) ja keskustelut sallivan aikataulun myötä. Tämä
kirjoitus perustuu konferenssin esityksiin, joita allekirjoittanut piti
keskeisimpinä ja mielenkiintoisimpina.


Last updated on 2021-24-06 at 10:56