Popularised article or blog post (E1)

Sosiaalisten vaikutusten arviointi on moni-ilmeistä
List of Authors: Haverinen Risto

Place: Helsinki

Publication year: 2000

Title of series: Ympäristö

Number in series: 2Last updated on 2021-24-06 at 08:49