Vertaisarvioitu katsausartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä (A2)

Rakkaudesta siniseen, intohimosta kieleen, halusta omaelämäkerralliseen teoriaan. Maggie Nelson ja amerikkalaisen lyyrisen esseen lumo
Julkaisun tekijät: Sevón A

Kustantaja: niin&näin

Paikka: Tampere

Julkaisuvuosi: 2018

Julkaisunumero: 2

Rinnakkaistallenteen osoite: https://research.utu.fi/converis/portal/detail/Publication/35999804


Tiivistelmä

Yhdysvaltalaisen
nykykirjailijan Maggie Nelsonin luokitteluja karttavat teokset Bluets (2009) ja Argonautit (2015, suom. 2018) uudistavat radikaalisti sekä kirjoittamisen
että ajattelun tapoja. Bluets, poeettinen
tutkielma nautinnosta, tuskasta ja sinisestä väristä limittää filosofian- ja
kirjallisuudenhistoriaa henkilökohtaiseen tunnehistoriaan. Argonautit, Nelsonin kansainvälinen läpimurto ja yksi feministisen ja queer-kirjallisuuden
viime vuosien huipentumista, tekee tunnetuksi uuden kirjallisuudenlajin, omaelämäkerrallisen
teorian eli autoteorian (autotheory).


Ladattava julkaisu

This is an electronic reprint of the original article.
This reprint may differ from the original in pagination and typographic detail. Please cite the original version.
Last updated on 2022-07-04 at 17:01