Refereed review article in scientific journal (A2)

Rakkaudesta siniseen, intohimosta kieleen, halusta omaelämäkerralliseen teoriaan. Maggie Nelson ja amerikkalaisen lyyrisen esseen lumo
List of Authors: Sevón A

Publisher: niin&näin

Place: Tampere

Publication year: 2018

Issue number: 2

Self-archived copy’s web address: https://research.utu.fi/converis/portal/detail/Publication/35999804


Abstract

Yhdysvaltalaisen
nykykirjailijan Maggie Nelsonin luokitteluja karttavat teokset Bluets (2009) ja Argonautit (2015, suom. 2018) uudistavat radikaalisti sekä kirjoittamisen
että ajattelun tapoja. Bluets, poeettinen
tutkielma nautinnosta, tuskasta ja sinisestä väristä limittää filosofian- ja
kirjallisuudenhistoriaa henkilökohtaiseen tunnehistoriaan. Argonautit, Nelsonin kansainvälinen läpimurto ja yksi feministisen ja queer-kirjallisuuden
viime vuosien huipentumista, tekee tunnetuksi uuden kirjallisuudenlajin, omaelämäkerrallisen
teorian eli autoteorian (autotheory).


Downloadable publication

This is an electronic reprint of the original article.
This reprint may differ from the original in pagination and typographic detail. Please cite the original version.
Last updated on 2022-07-04 at 17:01