Article or data-article in scientific journal (B1)

Ajattelevan maiseman kerrostumia
List of Authors: Riina Haanpää, Simo Laakkonen

Publisher: Suomen Kansantietouden Tutkijain Seura

Place: Joensuu

Publication year: 2018

Journal: Elore

Issue number: 1/2018

URL: https://journal.fi/elore/article/view/72809

Self-archived copy’s web address: https://research.utu.fi/converis/portal/detail/Publication/35967347


Abstract

Itämerensuomalaiset tarkastelivat maisemaa kysymysten sarjana. He
lähestyivät maisemaa pienten ja suurten kysymysten muodostamana
aineellisena ja aineettomana karttana, joka ylti yksittäisen ihmisen
arjen arvoituksista maailman synnyn syövereihin. Claude Lévi-Straussin
mukaan myytit ajattelevat meissä (Siikala 2013, 20). Maiseman meille
muovaamat arvoitukset eivät ole kadonneet jääkauden jälkeisenä aikana
mihinkään. Kun nykyihminen istuu illan tullen rantanuotiolla tai vaaran
laella aamun sarastaessa, maisema tiedustelee pelkällä olemassaolollaan:
mikä minä olen, mistä olen tullut, mikä minua muovaa ja miten ehkä
muutun tulevaisuudessa? Mikä minun paikkani on ihmisen maailmassa?


Downloadable publication

This is an electronic reprint of the original article.
This reprint may differ from the original in pagination and typographic detail. Please cite the original version.
Last updated on 2022-07-04 at 17:01