Text book, professional manual or guide or a dictionary (D5)

Judit Varga – Sirkka Saarinen 2009: FENNIZMUSOK – Finn szólások és kifejezések tára magyarok számára. Turun yliopiston suomalaisen ja yleisen kielitieteen laitos, Unkarin kieli ja kulttuuri. Verkkojulkaisu, https://oa.doria.fi/bitstream/handle/10024/43933/fraasisanakirja-suomi-unkari.pdf?sequence=4.
List of Authors: Judit Varga, Sirkka Saarinen

Publication year: 2009


Abstract

Suomalais-unkarilainen fraseologinen sanakirja, joka on vuonna 2000 ilmestyneen Veikö kissa kielen? - fraasisanakirjan täydennetty ja korjattu laitos.


Last updated on 2022-28-01 at 19:12