Published development or research report or study (D4)

Kansainvälistä suojelua koskevat päätökset Maahanmuuttovirastossa 2015–2017. Pilottitutkimus 18–34‐vuotiaita Irakin kansalaisia koskevista myönteisistä ja kielteisistä päätöksistä
List of Authors: Elsa Saarikkomäki, Nea Oljakka, Johanna Vanto, Elina Pirjatanniemi, Juha Lavapuro, Anne Alvesalo-Kuusi

Publisher: Turun yliopisto

Place: Turku

Publication year: 2018

Title of series: Oikeustieteellisen tiedekunnan tutkimusraportteja ja katsauksia

Number in series: 1/2018

URL: https://www.utu.fi/fi/yliopisto/oikeustieteellinen-tiedekunta/tutkimus/katsauksia-ja-tutkimusraportteja

Self-archived copy’s web address: https://research.utu.fi/converis/portal/detail/Publication/35928443


Abstract

Researchers from the Faculty
of Law of the University of Turku, The Institute for Human Rights of Åbo
Akademi University, and the Non-Discrimination Ombudsman conducted an
empirical study on the changes that have taken place in the decisions
regarding international protection. In the internationally unique study,
the researchers compared the decisions of the Finnish Immigration
Service on asylum seekers in 2015 and 2017.


Downloadable publication

This is an electronic reprint of the original article.
This reprint may differ from the original in pagination and typographic detail. Please cite the original version.
Last updated on 2022-07-04 at 17:01