A1 Journal article – refereed

#Suomi100 Twitterissä: Itsenäisyyden juhlavuoden yhtenäinen digitaalinen historiakulttuuri?
List of Authors: Elo Kimmo, Hatakka Niko

Publisher: Turun yliopisto

Place: Turku

Publication year: 2018

Journal: Ennen ja Nyt : Historian Tietosanomat

Issue number: 2

URL: http://www.ennenjanyt.net/2018/09/suomi100-twitterissa-itsenaisyyden-juhlavuoden-yhtenainen-digitaalinen-historiakulttuuri/


Abstract

Tässä artikkelissa
tarkastellaan Twitter-aihetunnisteen #suomi100 ympärille muodostunutta
vuorovaikutusta verkostoanalyysimenetelmiä hyödyntäen. Tavoitteena on
tutkia digitaalisen historiakulttuurin yhtenäisyyttä: muodostuiko
ylätason teemaltaan varsin väljän ja Suomi 100 Finland -organisaation
omasta viestintätavoitteesta syntyneen aihetunnisteen alaisuuteen
”kuplia”, joita erottaa nimenomaisesti niiden sisällöllinen eroavaisuus?
Menetelmänä tukeuduimme verkostoanalyysin tarjoamaan
klusterointimenetelmään, jonka avulla analysoimme tviittien
aihetunnisteiden yhteiskäytön perusteella muodostettua
kollokaatioverkostoa. Tulosten mukaan digitaalinen historiakulttuuri
mahdollistaa eri menneisyyden julkisten muotojen politisoimista.
#Suomi100-keskustelun historiakulttuuri kuitenkin myös kytkeytyy
vahvasti osaksi viimeistään 1990-luvulla vakiintunutta hegemonista ja
perinteistä itsenäisyyden muistamisen kulttuuria, jossa korostuvat
itsenäisyyspäivän vieton eri traditiot. Tulokset myös osoittavat, että
verkostoanalyysi sopii menetelmäksi myös tutkimusasetelmiin, joissa
tutkimuskohde ei itsessään ole luonnollinen verkosto.


Downloadable publication

This is an electronic reprint of the original article.
This reprint may differ from the original in pagination and typographic detail. Please cite the original version.
Last updated on 2021-24-06 at 09:11