A3 Book chapter

’Myö eletään semmosta välimuotoa’ – Ylirajaista perhe-elämää suomalaisten ja amerikkalaisten välisissä liitoissa Suomessa ja Yhdysvalloissa
Subtitle: Ylirajaista perhe-elämää suomalaisten ja amerikkalaisten välisissä liitoissa Suomessa ja Yhdysvalloissa

List of Authors: Leinonen Johanna

Place: Turku

Publication year: 2014

Book title *: Monikulttuuriset avioliitot sillanrakentajina

Title of series: Tutkimuksia

Number in series: A46

Number of pages: 16

ISBN: 978-952-5889-66-6

eISBN: 978-952-5889-67-3

ISSN: 0356-9659Last updated on 2021-24-06 at 12:10