Refereed journal article or data article (A1)

Suunniteltu vanhentaminen tuotteiden ominaisuutena
List of Authors: Sihvonen Lilli

Publisher: Tekniikan Historian Seura THS ry

Place: Helsinki

Publication year: 2014

Journal: Tekniikan Waiheita: Teknik I Tiden

Journal acronym: TW

Volume number: 32

Issue number: 2


Abstract

Artikkeli käsittelee suunniteltua vanhentamista (planned obsolescence), joka tarkoittaa jonkin tuotteen tai palvelun käyttöiän tarkoituksellista lyhentämistä. Artikkelin tavoite on havainnollistaa esimerkkien avulla suunnitellun vanhentamisen toteutumista tuotteissa sekä koota käsitteistöä, jonka avulla ilmiön tunnistaminen helpottuu. Suunniteltu vanhentaminen liittyy fyysisten tuotteiden dematerialisoitumiseen, minkä vuoksi artikkeli nostaa esille kysymyksen materian merkityksestä. Artikkeli tarjoaa myös ehdotuksia, miten vanhentamista voisi tutkia tulevaisuudessa.

This article examines planned obsolescence which refers to deliberate attempts of shortening the lifespan of a product or a service. It often relates to technological artifacts but previous studies have focused more and more on cultural objects as well. I will use examples on how planned obsolescence occurs in products. I will also assemble useable terms in order to define planned obsolescence more accurately. The aim is to provide tools for future discussion. Planned obsolescence encourages dematerialization of the products but it doesn't mean loss of materialism itself. The article will offer some suggestions on how planned obsolescence should be studied in the future.Last updated on 2021-24-06 at 10:18