Book chapter (B2)

Turun kaupunginkirjaston varhaisimman kokoelman vaiheita ja vaikutteita
List of Authors: Hypén Kaisa, Koivunen Leila, Tunturi Janne

Place: Helsinki

Publication year: 2015

Book title *: Kirjoista kokoelmaksi: Kansansivistystä ja kansainvälisyyttä Turun kaupunginkirjastossa 1800–1900-luvuilla

ISBN: 978-952-304-081-6Last updated on 2021-24-06 at 11:22