D1 Article in a trade journal

Oppimisen metakognitiivinen säätely oppilasparien ja pienryhmien yhteisöllisessä oppimisessa
List of Authors: Tuike Iiskala

Publisher: Finnish Reading Association FinRA

Publication year: 2015

Journal: Kielikukko

Volume number: 34

Issue number: 4Last updated on 2021-24-06 at 11:40