D3 Professional conference proceedings

Mikrobien tuottamien toksiinien biomonitorointi sukkulamatojen avulla
List of Authors: Sari Paavanen-Huhtala, Karuna Kalichamy, Anna-Mari Pessi, Sirkku Häkkilä, Annika
Saarto, Raimo Mikkola, Maria A. Andersson, Päivi J. Koskinen

Conference name: Sisäilmastoseminaari

Place: Porvoo

Publication year: 2018

Book title *: Sisäilmastoseminaari 2018

Title of series: Sisäilmayhdistys raportti

Number in series: 36

Number of pages: 6

ISBN: 978-952-5236-46-0

URL: http://sisailmayhdistys.fi/SISAILMASTO_seminaarijulkaisu2018.pdf


Abstract

Sisäilmaongelmat heikentävät terveyttä ja työkykyä sekä aiheuttavat työpaikoilla taloudellisia menetyksiä sairauspoissaolojen takia. Hankkeemme tavoitteena on ollut kehittää sukkulamatopohjaisia biologisia toksisuustestejä, joilla voitaisiin kätevästi, luotettavasti ja toistettavasti analysoida kosteusvaurioita indikoivien ja sisäilmaongelmia aiheuttavien kemikaalien tai mikrobien, kuten homeiden terveydelle haitallisia vaikutuksia. Olemme osoittaneet, että altistus ihmiselle haitallisille mikrobeille tai niiden tuottamille toksiineille aiheuttaa sukkulamadoissa fluoresoivan vasteen, joka voidaan kvantitoida spektrometrian tai mikroskopian avulla.


Last updated on 2021-09-07 at 12:47