A3 Book chapter

Globalisaation vaikutus aktiiviseen työvoimapolitiikkaan
List of Authors: Ari-Matti Näätänen

Place: Helsinki

Publication year: 2018

Book title *: Työllisyyskysymys

ISBN: 978-952-264-891-4


Abstract

Artikkeli on systemaattinen kirjallisuuskatsaus, joka analysoi 17 kvantitatiivista
tutkimusta. Analyysi hakee vastausta kysymykseen, mitkä globalisaatiokeskusteluun
osallistuvista teorioista selittävät aktiivisen työvoimapolitiikan (ATP:n)
kehitystä empiirisen tutkimuksen valossa. Tulosten mukaan globalisaatiolla ei
ole selkeää vaikutusta ATP:n menokehitykseen kehittyneissä
hyvinvointivaltioissa. Sen sijaan ATP:n vaikuttimet näyttäisivät olevan maan
sisäisissä poliittisissa ja taloudellisissa tekijöissä. Vähentävästi ATP:hen
vaikuttaa selkeimmin budjetin alijäämä. Suora lisäävä vaikutus havaittiin ammattiyhdistysliikkeellä,
jonka lisäksi poliittisen vasemmiston ja talouskasvun vaikutus oli useampien
tutkimusten mukaan lisäävä. Artikkeli osoittaa tutkimusten vaihtelevat
käytännöt teorioista johdettuja muuttujien osalta. Lisäksi artikkelin mukaan
makrotason ristikkäisvoimien vaikutukset on syytä huomioida työvoimapoliittisessa
keskustelussa nykyistä paremmin.


Last updated on 2021-24-06 at 08:35