B1 Journal article

Nimby-kiistojen selitysten ja ratkaisujen jäljillä




List of Authors: Haverinen Risto

Publisher: Westermarck-seura

Publication year: 2009

Journal: Sosiologia

Volume number: 46

Issue number: 1

URL: http://urn.fi/URN:NBN:fi:ELE-1466853



Last updated on 2021-24-06 at 09:31