B1 Journal article

Liikuntasuhteen muotoutumisen ja muutosten tutkimus – monin eri menetelmin ja aineistoin kohti kokonaiskuvaa.
List of Authors: Vanttaja M, Koski P, Zacheus T, Tähtinen J. , Nevalainen A

Publisher: Liikuntatieteellinen seura

Publication year: 2014

Journal: Liikunta ja tiede

Volume number: 51

Issue number: 4Last updated on 2021-24-06 at 09:04