D5 Oppikirja, ammatillinen käsi- tai opaskirja taikka sanakirja

Vuorovaikutuksen jäsentäminen ympäristövaikutusten arvioinnissa. Opas hankkeesta vastaaville, suunnittelijoille ja yhteysviranomaisille
Julkaisun tekijät: Haverinen Risto

Paikka: Helsinki

Julkaisuvuosi: 1999

Sarjan nimi: Ympäristöopas

Numero sarjassa: 64

ISBN: 952-11-0532-1

Verkko-osoite: https://helda.helsinki.fi/handle/10138/234614


Tiivistelmä

Oppaan tarkoituksena on tukea YVA-menettelyssä esiin tulevien näkemysten hyödyntämistä suunnittelussa. Tavoitteena on tunnistaa keskeiset hanketta tai suunnitteluprosessia koskevat näkemyserot osallistumisen ja vuorovaikutuksen tuottamasta aineistosta ja kirjata ne päätöksentekoa varten.

Opas on tarkoitettu hankkeesta vastaaville, suunnittelijoille ja yhteysviranomaisille.

Oppaan I osassa tarkastellaan vuorovaikutuksen jäsentämisen tavoitteita, näkemyserojen syitä sekä näkemysten hyödyntämistä arvioinnin eri vaiheissa. Oppaan II osassa esitellään laadullisen tutkimuksen keinoja näkemysten jäsentelyyn ja näkemyserojen tunnistamiseen.


Last updated on 2021-24-06 at 09:18