A1 Journal article – refereed

SVA meillä ja muualla - katsaus arviointikäytäntöihin
List of Authors: Haverinen Risto

Publisher: Yhteiskuntasuunnittelun seura

Place: Espoo

Publication year: 2000

Volume number: 38

Issue number: 1Last updated on 2021-24-06 at 10:35