D4 Published development or research report or study

Arkielämän ympäristöpolitiikka - Esitutkimus
List of Authors: Massa Ilmo, Haverinen Risto

Publisher: Ympäristöministeriö

Place: Helsinki

Publication year: 2001

Title of series: Suomen ympäristö

Number in series: 521

ISBN: 952-11-1019-8

ISSN: 1238-7312


Abstract

Arkielämän ympäristöpolitiikka -esitutkimuksen tavoitteena
on kehittää teoreettisesti ja käsitteellisesti uudenlainen tutkimushanke, joka
tuottaa tietoa: 1) arkielämän ekologisen modernisaation mahdollisuuksista ja
rajoituksista ja 2) ympäristöpolitiikan kulttuurisista edellytyksistä. Tämä esitutkimus
on osa Tietoyhteiskunta ja kestävä kehitys (KESTY) -tutkimusohjelmaa ja
keskittyy ohjelman aihealueista elämäntavan ja kulttuurin muutoksiin, arkielämän
rutiineihin ja kulutustottumuksiin.

Arkielämän ympäristöpolitiikalla tarkoitetaan arkielämän järjestämistä
ympäristön laatua parantavalla tai sen heikentymistä ehkäisevällä tavalla. Sen
tutkimiseksi otetaan käyttöön "ekoelämäntavan" käsite, jolla kuvataan
elämäntapaa ekologisissa, fyysisissä ja energiataloudellisissa yhteyksissään.
Tutkimuksessa kysytään, mitä ovat suomalaisen elämäntavan ekologiset
pohjavirrat, miten omaa luontosuhdetta tulkitaan eri elämäntilanteissa, ja
millaisia merkityksiä ympäristökysymyksille annetaan kansalaisten päivittäisessä
arjessa.
Arkielämän ympäristöpolitiikka -hanke yhdistää suomalaisen
elämäntavan ja ekologisen moderni­saation tutkimusperinteitä. Ekoelämäntavan
tutkimuksessa hyödynnetään mm. kansalaisten elämä- ja omaelämäkerta-aineistoja
sekä elämäkertahaastatteluja.


Last updated on 2021-24-06 at 09:03