A1 Journal article – refereed

Ohjausta osallisuuteen? Sosiaalinen ja poliittinen osallisuus ammattiin opiskelevien nuorten arjessa.
List of Authors: Antti Maunu, Tomi Kiilakoski

Publication year: 2018

Journal: Aikuiskasvatus

Volume number: 38

Issue number: 2Last updated on 2021-24-06 at 11:22