B1 Journal article

2000-luvun Minna Canth
List of Authors: Päivi Lappalainen

Publisher: Kirjallisuudentutkijain Seura

Place: Helsinki

Publication year: 2015

Journal: Kirjallisuudentutkimuksen aikakauslehti Avain

Volume number: 2015

Issue number: 1Last updated on 2021-24-06 at 11:22