D4 Published development or research report or study

Paikallisten ja kotimarkkinayritysten kasvu. Arviointiraportti.
List of Authors: Pekka Stenholm, Satu Aaltonen, Jarna Heinonen

Publisher: Business Finland

Publication year: 2018

Title of series: Business Finland raportti

Number in series: 4

ISBN: 978-952-637-6

ISSN: 1797-7347

URL: https://www.businessfinland.fi/globalassets/julkaisut/paikallisten_ja_kotimarkkinayritysten_kasvu.pdf


Abstract

Tekes on tukenut paikallisten ja kotimarkkinoilla toimivien yritysten uudistumista vuosittain 40–60 miljoonalla eurolla, mikä on noin kymmenes kaikesta Tekesin yrityksille myöntämästä rahoituksesta. Tässä tutkimuksesta tarkastellaan, millainen vaikutus Tekesin myöntämillä lainoilla ja avustuksilla on ollut ko. asiakassegmentin kasvuun ja uudistumiseen. Tuettuja yrityksiä verrataan ominaisuuksiltaan vastaaviin yrityksiin, jotka eivät ole olleet tuen piirissä.


Downloadable publication

This is an electronic reprint of the original article.
This reprint may differ from the original in pagination and typographic detail. Please cite the original version.
Last updated on 2021-24-06 at 12:05