Refereed article in compilation book (A3)

Arkistodioplomatian, vallan ja eettisten kysymysten äärellä. Yksityisarkistojen erityispiirteet arkistoalan ylemmässä koulutuksessa.
List of Authors: Hakala Petra, Saarenpää Taina

Place: Turku

Publication year: 2018

Book title *: Kaupungin varjoissa, arkistojen valossa

ISBN: 978-952-7220-10-8Last updated on 2021-24-06 at 09:19