Article or data-article in scientific journal (B1)

Book review: What Finished off the Sepra Trade? Raimo Päiviö, Mikä tappoi seprakaupan? Suomalaisten ja virolaisten harjoittamasta vaihto- eli seprakaupasta, sen hiipumisesta 1800-luvun lopulta ensimmäiseen maailmansotaan ja sen loppumiseen 1920- ja 1930-luvuilla. Turun yliopiston julkaisuja, Annales Universitatis Turkuensis, Sarja-Ser. C, Scripta Lingua Fennica Edita, Osa-Tom. 287. Turku: Turun yliopisto. 319 pp. 165 appendices. Diss. ISBN 978-951-29-4055-4.
List of Authors: Ulla Kallberg

Publisher: Ethnos ry

Place: Helsinki

Publication year: 2010

Journal: Ethnologia Fennica : Finnish Studies in Ethnology

Volume number: 37

Start page: 112

End page: 114

Number of pages: 3

URL: https://journal.fi/ethnolfenn/issue/view/4009Last updated on 2022-30-11 at 17:08