Kirjoitus tai data-artikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä (B1)

Book review: What Finished off the Sepra Trade? Raimo Päiviö, Mikä tappoi seprakaupan? Suomalaisten ja virolaisten harjoittamasta vaihto- eli seprakaupasta, sen hiipumisesta 1800-luvun lopulta ensimmäiseen maailmansotaan ja sen loppumiseen 1920- ja 1930-luvuilla. Turun yliopiston julkaisuja, Annales Universitatis Turkuensis, Sarja-Ser. C, Scripta Lingua Fennica Edita, Osa-Tom. 287. Turku: Turun yliopisto. 319 pp. 165 appendices. Diss. ISBN 978-951-29-4055-4.
Julkaisun tekijät: Ulla Kallberg

Kustantaja: Ethnos ry

Paikka: Helsinki

Julkaisuvuosi: 2010

Journal: Ethnologia Fennica : Finnish Studies in Ethnology

Volyymi: 37

Aloitussivu: 112

Lopetussivun numero: 114

Sivujen määrä: 3

Verkko-osoite: https://journal.fi/ethnolfenn/issue/view/4009Last updated on 2022-30-11 at 17:08