Book chapter (B2)

Yhteisöllisyyttä yli kielirajoojen
List of Authors: Niina Tuulivaara

Place: Pori

Publication year: 2013

Book title *: Ruotsinkielisten kulttuuriperintöä

Title of series: Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen julkaisut,

Volume number: 41

ISBN: 978-951-29-5317-2

ISSN: 1799-0564Last updated on 2021-24-06 at 09:12