Book chapter (B2)

Granqvistista Hakosaloksi - Tarina sukunimestä
List of Authors: Laura Tarkkio

Place: Pori

Publication year: 2013

Book title *: Ruotsinkielisten kulttuuriperintöä

Title of series: Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen julkaisut

Volume number: 41

ISBN: 978-951-29-5317-2

ISSN: 1799-0564Last updated on 2021-24-06 at 12:02