A4 Article in conference proceedings

Att tala var för sig, samtidigt eller inte alls. Uppbackningar, överlappningar och pauser i finlandssvenska och sverigesvenska handledningssamtal
List of Authors: Sofie Henricson, Marie Nelson

Conference name: Svenskans beskrivning

Publication year: 2016

Book title *: Svenskans beskrivning 34. Förhandlingar vid trettiofjärde sammankomsten, Lund den 22–24 oktober 2014.

ISBN: 978-91-87833-77-9

eISBN: 978-91-87833-78-6

ISSN: 0347-8971

URL: http://konferens.ht.lu.se/fileadmin/user_upload/conference/svebe34/SveBe_34_webb.pdfLast updated on 2021-24-06 at 08:55