D4 Published development or research report or study

Örön satama-alueen ruoppauksen ympäristöselvitys – jatkotutkimus
List of Authors: Hänninen J, Jokinen S, Mäkinen K

Publisher: Turun yliopisto / Saaristomeren tutkimuslaitos

Place: Seili

Publication year: 2014

URL: http://www.utu.fi/fi/yksikot/tyyk/saaristomeren-tutkimuslaitos/tutkimus/Documents/%C3%96r%C3%B6n%20satama-alueen%20lisaselvitys.pdfLast updated on 2021-24-06 at 09:35