B2 Book chapter

”Lannistaminen vastaan realismin opettaminen” – Maahanmuuttajataustaisten nuorten siirtymä perusasteelta toiselle asteelle oppilaiden ja asiantuntijoiden kokemana.
List of Authors: Tuomas Zacheus, Joel Kivirauma

Place: Turku

Publication year: 2018

Book title *: Koulutus hallinnassa : juhlakirja professori Heikki Silvennoisen täyttäessä 60 vuotta 23.2.2018

Title of series: Turun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunta, julkaisusarja A

Number in series: 216

ISBN: 978-951-29-7139-8

ISSN: 0359-8829Last updated on 2021-24-06 at 11:15