A3 Book chapter

Kuulemisen haasteiden käsittely vuorovaikutuksessa
List of Authors: Minna Laakso

Place: Helsinki

Publication year: 2016

Book title *: Näkökulmia vuorovaikutukseen

Title of series: Puheen ja kielen tutkimuksen yhdistyksen julkaisuja

Number in series: 48

ISBN: 978-952-99856-9-2Last updated on 2021-24-06 at 09:27