D4 Published development or research report or study

Maahanmuuttajatausteisten lasten suomen kielen pienryhmäopetuksen vaikutus puheen ymmärtämisen taitojen kehitykseen 4-5 vuoden iässä.
List of Authors: Elisa Ristimäki, Minna Laakso

Publisher: Puheen ja kielen tutkimuksen yhdistys ry

Place: Helsinki

Publication year: 2017

Title of series: Puheen ja kielen tutkimuksen yhdistyksen julkaisuja

Number in series: 49

ISBN: 978-952-68723-0-8

ISSN: 1458-7580Last updated on 2021-24-06 at 08:19